1006 | Dom Zemełki w Koninie | 2021-12-28 | 52.211411/18.254986