gluszak.info
gluszak.info - pasja do zwiedzania i zdobywania

137 | Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie | 2022-07-16 | 50.505684/16.740417