326 | Lubuskie Muzeum Wojskowe w Drzonowie | 2022-04-30 | 51.944420/15.317653