gluszak.info
gluszak.info - pasja do zwiedzania i zdobywania

388 | Kościół farny NMP Niepokalanie Poczętej w Wolsztynie | 2020-08-19 | 52.116215/16.111116