407 | Karp – król Stawów Milickich | 2017-03-24 | 51.551891/17.361053