643 | Ratusz w Jeleniej Górze | 2022-02-05 | 50.903244/15.734139