753 | Ruiny Zamku w Urazie | 2021-03-28 | 51.242962/16.852785