798 | Brama Paczkowska w Ziębicach | 2021-03-20 | 50.598854/17.039249